Solicitude para as Probas Específicas de Admisión


Nesta páxina se presenta o formulario de inscrición online e documentos que fan referencia ás Probas Específicas de Admisión aos estudos de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña.

Para efectuar a matrícula nas Probas Específicas de Admisión deberá encherse o formulario online de inscrición, e entregar na Secretaría do Centro os documentos que se indican nas instrucións para a inscrición.